Ekosystemtjänster i uteklassrummet

Ekosystemtjänster är ett ord man ofta hör. Kanske så ofta att det blir lite tjatigt. Ändå vet många inte vad det är för något. Varför tjatar så många om det? Vad är grejen med ekosystemtjänster?

Om vi börjar med den första delen av ordet. Vad är ett ekosystem?

Ett ekosystem kan vara hur stort som hela jordklotet eller litet, som liten hörna i en trädgård. Alla arter av djur eller växter som bor i ett ekosystem påverkar varandra och är beroende av varandra.

Ett ekosystem är alltså en plats i naturen där det finns djur, växter och tillgång till den energi de behöver för att leva.

Tjänsterna kommer in då ekosystemen ger oss mycket. Allt vi får av naturen är ekosystemtjänster. Dom är gratis men ibland skapar vi saker av dem och då kan sakerna kosta pengar.

Det finns väldigt många ekosystemtjänster och de brukar delas in i 4 grupper.

ekosystem, ekosystemtjänst, ekosystemtjänster
Bild från Naturskyddsföreningen

Ett träd är ett bra exempel på ett ekosystem. Många arter bor i, under och på träd. Insekter, lavar, fåglar.

Träd ger många ekosystemtjänster. De ger skugga en solig dag, regnskydd, vissa träd ger oss mat i form av frukt. Vi kan få virke av trädet som vi kan bygga saker av eller göra pappersmassa av. Trädens rötter hjälper till att hålla ihop jorden och hela trädet hjälper till att förhindra översvämning genom att ta upp mycket vatten. Löven ger oss syre genom fotosyntes och klättervänliga träd erbjuder både nöje och motion. Detta är bara några av de ekosystemtjänster ett träd kan ge.

Kan du hitta några av dessa ekosystemtjänsterna i uteklassrummet?

Utbildning

Friluftsliv

Översvämningsskydd

Mat till djur

Skydd från regn

Gömställe

Vad hittar du mer?