Anlagda dammar och våtmarker

Sedan projektets början år 2000 har 80 våtmarker anlagts, med en sammanlagd yta på ca 97 ha.

För de flesta våtmarker som anlagts har huvudmotivet varit näringsrening, dessa våtmarker erbjuder även ekosystemtjänster i form av bland annat biologisk mångfald. Ett antal dammar specifikt anpassade för groddjur har också anlagts.

Våtmarkerna ligger utspridda i avrinningsområdet i de sju deltagande kommunerna. Flest våtmarker ha skapats i Svedala kommun vilket delvis hänger samman med det centrala läget i avrinningsområdet.

Var och hur?

Storleken på de dammarna/våtmarker som anlagts varierar mellan 0,2 och 11,5 ha, med en medelareal på 1,4 ha. I några fall ingår flera mindre dammar i ett projekt.

De lägen som har valts ut för våtmarksanläggning ligger för det mesta i anslutning till större och mindre tillflöden till Sege å samt större kulvert- system. I samtliga fall har schaktarbeten varit nödvändiga, men i några fall har man kompletterat med en viss uppdämning av vattennivån, vilket har lett till att våtmarksyta skapas billigare med mindre schaktinsats.

Våtmarker har anlagts på åkermark, betesmark, energiskog, slåttervall och ohävdad mark.

Segeåns Vattendragsförbund har under 1990-talet, innan Segeå-projektet startade, medverkat till anläggandet av Skabersjödammen i Segeå (ca 1 km VNV Skabersjö slott) och Torupsvåtmarken vid Spångholmsbäcken (knappt 1 km N Torups slott).

Sök dammar och våtmarker på karta

Genom att klicka på kartan kan du söka och få upp information om anlagda dammar och våtmarker.

Klicka på kartan för information om anlagda dammar och våtmarker.

Är du markägare och vill veta mer?

Är du markägare och är intresserad av våtmarks- och dammanläggning ska du kontakta Christel Strömsholm Trulsson på Svedala kommun, e-post, telefon 040-626 80 00. Alternativt Filip Hvitlock på Ekologigruppen, filip.hvitlock@ekologigruppen.se, telefon 046-10 67 50.

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg