Damm Nr 21, Stridsmölla 1:3, ”Möllesjön”

Fastighet: Stridsmölla 1:3 Kommun: Svedala Dammyta: 2,7 ha Vattenvolym (max): 21 000 m3 Djup (max): 1,4 m Tillrinningsområde: 1 300 ha Schaktmassor: 8 300 m3 Anläggningskostnad: 452 471 kr Läge: 3 km ö. Klågerup Färdig: 2002-06-27 Tidigare markanv: Betesmark


Beskrivning:
Ända fram till mitten på 1900-talet fanns på denna plats en kvarndamm, den sk ”Möllesjön”. När kvarnen togs ur bruk leddes Klågerupsbäcken om och området torrlades. Idag rinner åter en del av vattnet i bäcken genom dammen, som har två utlopp. En mindre del av flödet leds genom den gamla turbinkammaren, medan merparten leds tillbaka till Klågerupsbäcken. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar:

  • Vattenkemi

Länk till artportalen (fåglar) – lokalinformation
Länk till artportalen (fåglar) – artlista