Damm Nr 20, Risemölla 1:1 Torups kvarn

Fastighet: Risemölla 1:1 Torups kvarn Kommun: Svedala Dammyta: 0,6 ha Vattenvolym (max): 4 400 m3 Djup (max): 1,5 m Tillrinningsområde: 2 500 ha Schaktmassor: 4 500 m3 Anläggningskostnad: 251 000 kr Läge: Torups rekreationsområde Färdig: 2002-10-16 Tidigare markanv: Våtmark


Beskrivning:
I Malmö Stads rekreationsområde Torup har en kvarndamm restaurerats invid den gamla vattenkvarnen Risemölla. Planer finns på att restaurera delar av själva kvarnen med kvarnränna och kvarnhjul senare. Dammkonstruktionen har utförts på sådant sätt att vattendraget, ”Svartebäck” kan ledas i sin gamla bäckfåra förbi dammen om vattenytan i dammen sänks av. Vid full dämningsnivå ligger vallarna, som syns på fotot nedan, under vattenytan.

Genomförda undersökningar: