Damm 33, Lyngby 7:23

Fastighet: Lyngby 7:23 Kommun: Lund Dammyta: 0,8 ha Vattenvolym (max): 8 000 m3 Djup (max): 2,7 m Tillrinningsområde: 70 ha Schaktmassor: 8 000 m3 Anläggningskostnad: 350 460 kr Läge: 1 km n. Kongsmarken Färdig: 2002-11-27 Tidigare markanv: Betesmark                    


Beskrivning:
Denna damm har anlagts i en svacka i en betesmark. Pga underdimensionerad dränering har området ofta översvämmats. Ett kulvertsystem har öppnats och letts in i dammen vars nivå regleras med brädsättar. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar: