Bräddningsmagasin

Bräddning innebär att helt eller delvis orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Detta sker vid fel i avloppssystemet eller vid så kraftiga snösmältningar eller nederbörd att VA-nätet inte hinner med.

Under 2014 gjordes en utredning för att kartlägga frekvens och volym för bräddning på olika platser och därmed bestämma vilken punkt som vore mest effektiv för åtgärd, samt vilken åtgärd som var lämligast. Rapporten i sin helhet, tillsammas med övriga rapporter som handlar om eller innehåller bräddningskan ni ladda ner längre ner på sidan

Rapporten visade att en bräddningspunkt i klågerup var den lämpligaste platsen för åtgärd. I ett samarbete med Svedalas VA-enhet anlades ett bräddningsmagasin år 2016. MAgasinet kan mellanlagra 250 kubikmeter vatten som annars skulle bräddat ut i klågerupebäcken. Detta pumpas sen tillbaka i VA-nätet när trycket åter är normalt.