Almåsa

Detta var ett tvådelat projekt som vi genomförde i samarbete med Malmö Stad. Projektet gick ut på att anlägga nya våtmarker vid Almåsa Fritidsby. Vi har nu anlagt två nya våtmarker, rensat och fördjupat tre våtmarker samt förbättrat en. Förutom miljönytta, bidrar detta till rekreation i ett redan mycket trevligt område.

Under våren 2022 genomfördes vandringar för allmänheten kring våtmarkerna.