Vattenkontroll

En av Segeåns vattendragsförbunds huvudsakliga uppgifter är att administrera recipientkontrollprogrammet som finns för Segeå. Undersökningar av vattnet i Segeåns vattensystem har i olika omfattning utförts sedan 1965. Under 1989-1991 utförde Segeåns Vattendragsförbund undersökningar av vattenkvaliteten, dock ej i områdets sjöar. Från och med 1992 omfattas även sjöarna av vattendragsförbundets kontroll. Under åren 1983-1991 samordnades vattenkontrollen i sjöarna av Sydvästskånska sjökommittén (SYSK).

Resultat får du genom att ladda hem rapporter som du finner under Rapportering. Du kan också studera och hämta resultat från klickbara kartor.

​Kontrollprogram

Kontrollprogrammet för Segeå omfattar följande undersökningar: Vattenkemi provtas i 9 provpunkter i rinnande vatten och 5 sjöar. Provpunkten i Risebergabäcken är ny från år 2006. Analyserna ger underlag för bedömning av organisk belastning, närings-, försurnings-, syre-, färg- och grumlighetsstatus.

Elfiske genomförs varje år vid 4-6 provtagningsstationer.

Bottenfauna provtas i Segeå en gång per år uppströms och nedströms Svedala med start 2003.

Klicka på kartan för resultatsökning.

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg