Rapporter och informationsmaterial

Här hittar du rapporter och annat informationsmaterial som tagits fram i vattenrådets arbete (se även rapporter under rubriken Segeå-projektet och Vattenundersökningar.

Föredrag vid Vattenorganisationernas riksårsmöte i Lund 2014.

Christel Strömsholm-Trulsson och Geraldine Thiere. Planeringsunderlag för vatten.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd – information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014

Bräddavlopp i Segeåns avrinningsområde - En utredning och inventering av bräddavloppens bräddade volym och föroreningsmängder Sabina Jensen & Jessika Öberg 2014

Miljögifter i Skånska åar. Informationsbroschyr 2013

Sammanställning av workshop om tätortsnära rekreation vid Sege å i Svedala, den 7 november 2013

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg