Segeåns Vattenråd

Vid årsskiftet 2009/2010 ombildades Vattendragsförbundet till Vattenråd i samband med införandet av ramdirektiv för vatten.

Segeåns Vattenråd består av medlemmar från kommuner, industrier och dikningsföretag med verksamhet i avrinningsområdet. I vattenrådet arbetar Christel Strömsholm Trulsson som projektledare och Jessica Cansund som projektsekreterare.

Medlemmar 2013

Burlövs kommun, Lunds kommun, Malmö Stad, Staffanstorps kommun, Svedala kommun, Vellinge kommun, Trelleborgs kommun,Swedavia, Akzo Nobel Decorative Coating AB, Kronoslätts Företagspark AB, Nordic Sugar AB, Sandvik AB, EON Värme Syd AB, SYSAV, samt följande dikningsföretag; Segeå-Torrebergabäcken 1889-91, Segeå 1895, Segeå 1929, Segeå 1951 och Nedre Segeån 1977.

Styrelseledamöter 2013

Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Göran Jeppson, Svedala kommun och vice ordförande är Nils Ola Roth Vellinge kommun.

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg