249 Åkarp 3:2

Fastighet: Åkarp 3:2 Kommun: Burlöv Dammyta: 0,9 ha Vattenvolym (max): 7 800 m3 Djup (max): 1,5 m Tillrinningsområde: 360 ha Schaktmassor: 10 000 m3 Anläggningskostnad: 600 000 kr Läge: Tätortsnära norr om Åkarp Färdig: 2018-06-20 Tidigare markanv: Åker                    

Beskrivning:
En våtmark för vattenrening och utjämning av vattenflöden har anlagts norr om Åkarps tätort. Entreprenaden har genomförts i samband med anläggandet av en ny väg och en dagvattendamm. Våtmarken har ett slingrande djupområde som alltid är vattenfyllt samt ett grundare område där vatten kommer att stiga vid höga vattenflöden. På grund av våtmarkens tätortsnära läge finns planer för skötsel som kan ge rekreationsvärden. Våtmarken har medfinansierats med sk LOVA-medel.

Genomförda undersökningar: