15. Hässleberga 15:13

Nr 15, Hässleberga/Vismarlöv

Fastighet: Hässleberga 15:13 Kommun: Lund Dammyta: 0,8 ha Vattenvolym (max): 9 000 m3 Djup (max): 1,6 m Tillrinningsområde: 0 ha Schaktmassor: 9 000 m3 Anläggningskostnad: 358 000 kr Läge: 1 km ö. Vismarlöv Färdig: 2002-06-27 Tidigare markanv: Vall                    


Beskrivning:
En damm har grävts ut i ett låglänt område med gräsmark som ofta översvämmas. Anläggningen har utformats som en sidodamm till den södra armen av Torrebergabäcken, som här utgör gräns mellan Lunds och Svedala kommuner. Ett mindre kulvertsystem mynnar i dammen från öster. Vattenflöden och vattenivåer regleras med brädsättar i in- och utlopp. Flygfoto från 3/5 2007.

Genomförda undersökningar: