122. Damm vid Segeå, Stora Bernstorp

FastighetSunnanå 12:1
KommunBurlöv
Dammyta3,3 ha
Vattenvolym (max)22 000 m3
Djup (max)1,1 m
Tillrinningsområde85 ha
Schaktmassor22 000 m3
Anläggningskostnad975 400kr
LägeNorr om Segeå, 500m öster om gamla Sege
Färdig2008-09-02
Tidigare markanvändningÅker

Beskrivning:

Låglänt mark norr om Sege å har omförts från energiskog till våtmark. 22 000 m3 schaktmassor har flyttats mot åkern i norra delen. Vatten leds in via två kulvertsystem från norr och mynnar i Sege å via en utloppsbrunn med möjlighet till nivåreglering. Slänter och kringområde har såtts med en ängsfröblandning. Området ligger i anslutning till Burlövs brukshundsklubb och det finns planer att området skall ansluta till Skåneleden.

De rapporter som berör denna dammen finner du här.

Genomförda undersökningar: