Informationsskyltar

Informationsskyltar är ett bra sätt att sprida kunskap och väcka intresse. Inom Segeå-projektet har vi redan satt upp ett antal skyltar i närheten av flera våtmarker.

Nu finns det ännu fler informationsskyltar och tre av dessa hittar du längst med Segeån i Svedala.

Projektet har genomfört med hjälp av bidrag från LONA (lokala naturvårdssatsningen).

Det har även satts upp skyltar vid vårt fina uteklassrum vid Aggarpsvallen i Svedala. Vårt mål är att uteklassrummet ska kunna användas och komma till nytta så mycket som möjligt. På skylten finns bland annat information om vad man kan hitta på men även information om platsen och projektet.

Text och illustration: Nilas Lätt