Anlagda dammar och våtmarker

Under etapp 1 till 4 av Segeå-projektet har sammanlagt 82 ha våtmarksyta anlagts fördelat på 61 objekt. Dessa ligger utspridda i avrinningsområdet i de sju deltagande kommunerna. Flest våtmarker ha skapats i Svedala kommun vilket delvis hänger samman med det centrala läget i avrinningsområdet.

Var och hur?

Storleken på de 61 anlagda dammarna/våtmarkerna som anlagts under etapp 1 till 4 varierar mellan 0,2 och 11,5 ha, med en medelareal på 1,4 ha. I några fall ingår flera mindre dammar i ett projekt.

De lägen som har valts ut för våtmarksanläggning ligger för det mesta i anslutning till större och mindre tillflöden till Sege å samt större kulvert- system. I samtliga fall har schaktarbeten varit nödvändiga, men i några fall har man kompletterat med en viss uppdämning av vattennivån, vilket har lett till att våtmarksyta skapas billigare med mindre schaktinsats.

Våtmarker har anlagts på åkermark, betesmark, energiskog, slåttervall och ohävdad mark.

Segeåns Vattendragsförbund har under 1990-talet, innan Segeå-projektet startade, medverkat till anläggandet av Skabersjödammen i Segeå (ca 1 km VNV Skabersjö slott) och Torupsvåtmarken vid Spångholmsbäcken (knappt 1 km N Torups slott).

Sök dammar och våtmarker på karta

Genom att klicka på kartan kan du söka och få upp information om anlagda dammar och våtmarker.

Klicka på kartan för information om anlagda dammar och våtmarker.

Är du markägare och vill veta mer?

Är du markägare och är intresserad av våtmarks- och dammanläggning ska du kontakta Christel Strömsholm Trulsson på Svedala kommun, e-post, telefon 040-626 80 00 alternativt Torbjörn Davidsson på Ekologgruppen. De kan nås på telefon 0418-767 50 eller

e-post: torbjorn.davidsson@ekologgruppen

logotyp(2).png

Burlövs kommun

lund.gif

malmo_stad_logga_farg-copy-2.png

Staffanstorp-2014.pngsvedala_logoCMYK.png

Trelleborg.gif

Vellinge.jpg